Rotavirus

Rotavirus drabbar oftast små barn mellan sex månader till två år. När man blivit fem år har man i stort sett haft åtminstone en infektion av rotavirus. På grund av detta har vuxna en viss immunitet av rotavirus ifrån barndomen. Det kan därför vara positivt att ha fått sjukdomen som liten. Viruset är liksom caliciviruset (vinterkräksjukan), väldigt smittsam men inkubationstiden för rotavirus kan dock vara ända upp mot tre dagar.

(Ett nytt fönster öppnas)

Rotavirus – Symtom och inkubationstid

Blir man smittad av rotaviruset ger det till en början kräkningar som efter ett par dagar går över till en lätt feber med vattentunn diarré. Sjukdomen brukar börja klinga av efter fyra till sex dagar. Insjuknandet av ett rotavirus kan ibland bli väldigt kraftig. Detta beror på svårigheten för barnet att få i sig tillräckligt med vätska. Blir barnet då slött och påverkas av närings och vätskebristen bör barnet undersökas och eventuellt stanna kvar på sjukhus under en kort tid.

Rotavirus – Behandling

Det finns ingen medicin mot rotavirus, utan man behandlar endast symtomen. Det är viktigt att ge barnet vätskeersättning (recept hittar du här) och få barnet att äta tillräckligt med kolhydrater. Blir en behandling på sjukhus nödvändig kan ett dropp sättas in för att säkerhetsställa att barnet får tillräckligt med vätska och näring.


Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *