Giardia

Giardia är även känd som bäverfeber och kännetecknas av explosiv diarré och illaluktande gaser i magen. Symtomen börjar ofta 1-2 veckor efter att man blivit infekterad. Orsaken är giardia lamblia protozoa, som genom vatten i kontakt med avföring smittar oss människor.

(Ett nytt fönster öppnas)

Två tredjedelar av de drabbade märker inte av sjukdomen särskilt utan problemen försvinner av sig själv efter ett tag. Sjukdomen kan dock behandlas med en enda dos av tinidazol. Två andra preparat som också används vid giardiasis är metronidazole och nitazoxanide.

Giardia (Giardia lamblia protozo)

Giardia lamblia protozo, som man blir sjuk av, är en liten parasit som vid infektion lever i människans tunn – och tolvfingertarm. Giardia är vanlig i länder där dålig hygien råder samt där det är varmt och fuktigt. En infektion av giardia kallas giardiasis men är lätt att behandla när man ställt diagnosen.

Smitta av Giardia i Sverige

Vid spridning av giardia är risken störst när grönsaker har bevattnats med avlopps påverkat vatten. Men det finns även många utbrott i Sverige där hundratals insjuknat av kranvatten.

I sälen vid nyåret 1986 blev totalt 3600 (90 procent) av alla fjäll gästerna sjuka av giardia på grund av ett stopp i avloppet, vilket resulterade i att en del av avloppsvattnet trycktes in till dricksvattenreservoarer. En liknande händelse ägde rum 2004 i Norge där 2500 personer insjuknande av en giardiainfektion på grund av kommunalt dricksvatten. Det rapporterades också att många av de drabbade hade druckit väldigt stora mängder vatten vid tillfället. Giardia återfinns också på många förskolor och kan ibland bli allvarliga.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *