Giardia är en parasit som oftast smittar oss människor genom avloppsvatten. Den har förekommit i stora utbrott i Sverige men återfinns oftast på förskolor.

Giardia

Giardia är även känd som bäverfeber och beskrivs med explosiv diarré och illaluktande gaser i magen. Symtomen börjar ofta 1-2 veckor efter att man fått i sig infektionen. Orsaken är giardia lamblia protozo, som genom vatten med kontakt med avföring smittar oss människor.

Två tredjedelar av de drabbade märker inte av sjukdomen särskilt utan problemen försvinner av sig själv efter ett tag. Sjukdomen kan dock behandlas med en enda dos av tinidazol. Två andra preparat som också används vid giardiasis är metronidazol och nitazoxanid.

giardia

Giardia (Giardia lamblia protozo)

Giardia lamblia protozo, som man blir sjuk av, är en liten parasit som vid infektion lever i människans tunn - och tolvfingertarm. giardia är vanlig i länder där dålig hygien råder samt där det är varmt och fuktigt. En infektion av giardia kallas giardiasis men är lätt att behandla när man tagit reda på orsaken.

Smittande av giardia i Sverige

Vid spridningen av giardia är risken störst när grönsaker har bevattnats med avloppspåverkat vatten. Men det finns även många ubrott i Sverige där hundratals insjuknat av kranvatten.

I sälen vid nyåret 1986 blev totalt 3600 (90 procent) av alla fjällgästerna sjuka av giardia på grund av ett stopp i avloppet, vilket resulterade i att en del av avloppsvattnet trycktes in till dricksvattenreservoaren. En liknande händelse ägde rum 2004 i Norge där 2500 personer insjknande av en giardiainfektion på grund av kommunalt dricksvatten. Det rapporterades också att många av de drabbade hade druckit väldigt stora mängder vatten vid tillfället. Giardia återfinns också på många förskolor och kan ibland bli allvarliga.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.