Vinterkräksjukan är en bland de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Viruset sprids genom kall mat, och därför är god hygien viktigt för att undvika spridningen.

Vinterkräksjukan (Calicvirus)

Vinterkräksjukan som man får av calicviruset är väldigt smittsamt. Det räcker med mellan 10-100 calicvirus för att man ska insjukna. För att få lite perspektiv på hur lite det är så kan en enda droppe innehålla miljontals med calicvirus. Vinterkräksjukan sprids genom kall mat, men även genom direktkontakt. Även all mat den sjuka hanterar bär på smittan.

Vinterkräksjukan drabbar alla. Men det är framförallt lite större barn och vuxna som blir smittade. På grund av den höga smittorisken en insjuknad innebär drabbar calicviruset hårt mot sjukhus och vårdhem. Man är bara smittsam under de dagar som man är riktigt sjuk av vinterkräksjukan men smittan bär man kvar i upp till tre veckor.

vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan - Symtom och inkubationstid

Inkubationstiden för calicviruset (vinterkräksjukan) är en till två dagar. Kräkningar, illamående, värk i magen och diarré är vanliga symtom för vinterkräksjukan. Muskelvärk och feber kan också förekomma. Det värsta brukar ofta gå över efter en till två dagar.

Oftast är en matförgiftning av calicviruset (vinterkräksjukan) helt ofarlig, även om man blir väldigt medtagen av den. Den utmattning man känner kan lindras genom att ersätta de salter och den vätska kroppen förlorar med vätskeersättning. Personer med nedsatt immunförsvar så som barn, äldre och personer med vissa sjukdomar kan dock behöva sjukhusbehandling.


Vad kan man göra för att slippa vinterkräksjukan?

Det går inte att vara säker på att undkomma vinterkräksjukan men det finns några saker som kan vara avgörande när vintern kommer. Det viktigaste är att ha en bra hygien och tvätta händerna när man varit på toaletten. Dessutom gäller det att vara väldigt renlig när man hanterar mat. Har du nån sorts kontakt med en person som har vinterkräksjukan ska du undvika att laga mat till andra även om du själv är helt frisk.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.