Vid dysenteri är handtvättning efter toalettbesök extremt viktigt! Detta på grund av att bakterien ofta smittar väldigt enkelt genom avföring. Här förklarar vi mer.

Dysenteri

Dysenteri är en inflammation i tarmen som resulterar i en allvarlig diarré med blod och var i avföringen. dysenteri innebär ofta också att man får symtom som kraftiga kramper i magen och feber. Sjukdomen finns oftast i tropiska klimat där dålig hygien råder och är fortfarande en fruktansvärt dödlig sjukdom i stora delar av världen. Sjukdomen kan dock behandlas med modern medicin. Det finns två orsaker till dysenteri. Det är amöbisk dysenteri och bakteriell dysenteri.

dysenteri

Bakteriell dysenteri

Bakteriell dysenteri (shigellosis) som orsakas av shigella-bakterien. Den smittar genom kontakt med avföring och dess inkubationstid är på 12-50 timmar.


Amöbisk dysenteri

Amöbisk dysenteri (amoebiasis) som orsakas av entamoeba histolytica. Den smittar genom kontakt med vatten och kan ligga kvar i kroppen under en lång tid. Symtomen kan komma först efter flera veckor eller månader.

Dysenteri - Behandling

Dysenteri identifieras genom ett avföringsprov. Men innan man tar reda på vilken av de två varienterna av dysenteri man har börjar man istället behandla för båda på direkten. Man blir botad inom fem dagar av en antibiotikabehandling och man behandlas vanligtvis inte på sjukhus om man inte förlorat mycket vätska. Avföringen hos personer med dysenteri är mycket smittsam så man får vara försiktig att inte smitta andra.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.