Campylobacter ger ofta väldigt olika symtom från person till person. Vi förklarar mer om detta, och vad man kan göra för att slippa bli sjuk av bakterien i den här artikeln.

Campylobacter

Campylobacter är en bakterierelaterad matförgiftning som drabbar omkring 7000 svenskar årligen. I två av tre fall drabbas man av campylobacter utomlands. En bakteriell smitta som denna går inte att behandla och antibiotika fungerar inte, utan kroppen får på egen hand göra sig av med bakterierna.

campylobacter

Campylobacter - Smitta

Campylobacter finns främst i kyckling men förekommer också i annat kött. Däremot kan sallad vara smittbärande om man har använt samma skärbräda till salladen och köttet. På det sättet kan det vara problematiskt att veta vad som har orsakat bakteriespridningen. Kranvatten kan också vara smittobärande. Detta gäller dock inte i kommunalt vatten i Sverige.


Campylobacter - Inkubationstid och symtom

För sjukdomen att bryta ut tar det mellan två till sju dagar. Två veckor senare är man oftast bakteriefri, men det kan ta upp mot sex veckor om man har otur. Symtomen vid campylobacter kan variera väldigt mycket från person till person. Några har inga eller små symtom men det är vanligt med hög feber, ont i magen, diarré och att känna sig allmänt sjuk.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.