Bacillus cereus är en bakterie som kan ge symtom efter bara någon timme efter man ätit. För att undvika spridningen bör man alltid värma upp maten över +70C.

Bacillus cereus

Bacillus cereus finns i jord och jordamm. Bakterien finns i små porer överallt i vår omgivning. Även de råvaror som vi använder vid matlagning. Även både grönsaker och kött.

Det finns två olika sett man kan bli matförgiftad av bacillus cereus. I det första fallet har de levande bakterierna kommit hela vägen ner till tarmen där de frigör gift. Händer det, är det vanligt att man fått i sig bakterien via grönsaksrätter, vaniljsås eller kött. I det andra fallet har bacillus cereus vuxit till sig i ett livsmedel. Ofta händer detta i olika risrätter där de bilder att gift man blir sjuk av. I båda fallen har maten inte kylts ned tillräckligt fort eller stått för varm för länge.

bacillus cereus

Bacillus cereus - Symtom och inkubationstid

I den första varianten av bacillus cereus har bakterien kommit ner i tarmen innan de frigör giftet och det tar det cirka 6 – 24 timmar från att man fått ätit till att man märker av symtomen av en matförgiftning. Då får man diarréer och ont i magen.

Vid den andra varienten har bakterierna förökat sig och redan frigjort giftet i något livsmedel. Då kan man insjukna på bara 1–6 timmar. Vid den här varianten får man oftast kräkningar. Ibland kan man också få diarréer.


Hur man kan undvika Bacillus cereus

För att inte bli matförgiftad av bacillus cereus gäller det att genast kyla ner mat som inte ska ätas. Värmer man upp maten igen ska temperaturen hamna på över +70C. Det gäller också att se till att värmen ligger på över +70C i hela maten och inte bara på ytan.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.